Karate Bond Nederland

Karate Bond Nederland is de bond waarbij Karate-do de Meierij is aangesloten. Dit onder het schoolnummer 03-202.

De KBN staat vermeld bij de Bevriende Karatescholen omdat we hier als lid nauw een band mee hebben.

Het is verstandig om KBN lid te worden, omdat de KBN:

  • De enige door VWS en NOC*NSF erkende Karatebond is in Nederland.
  • Is aangesloten bij de Europese Karate Federatie en de Wereld Karate Federatie.
  • Rijkserkende leraren opleidt onder toezicht van het ministerie van VWS.
  • Dan examens (zwarte band) organiseert.
  • Topsporters uitstuurt naar EK’s en WK’s Karate.
  • Organisator is van de Nederlandse en Open Nederlandse kampioenschappen.
  • Een paraplu vormt voor de grootste Karatestijlen.