Lidmaatschap

Het contributiejaar loopt van september t/m juni (10 maanden regeling). Voor betaling van de contributie ontvang je een factuur (per email of per post) en deze dient vooraf per half seizoen voldaan te worden, te weten: van september t/m januari en van februari t/m juni.

Prijzen vanaf september 2019 per jaar:

  • € 134,00 – Van 16 t/m 20 jaar (€ 67,00 per half jaar)
  • € 190,00 – Vanaf 21 jaar (€ 95,00 per half jaar)

Betalingswijze: na ontvangst factuur

Wilt je vrijblijvend kennismaken met karate?
Kom dan gerust meetrainen. De eerste 2 lessen zijn gratis.

Heeft je al 2 proeflessen gehad en wilt je je aanmelden als lid van Karate do de Meierij? Download dan het aanmeldformulier en neem deze ingevuld mee naar de les.

Voorwaarden:

  • Het lidmaatschap is voor minimaal een half contributiejaar.
  • Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd met een half contributiejaar.
  • Er geldt een opzegtermijn* van 1 maand (dus 1 maand voor het einde van een lessseizoen).
  • Opzeggen kan alleen schriftelijk.
  • Betaling van contributie is alleen mogelijk per overschrijving.
  • Er vindt geen teruggave van contributie plaats wanneer een leerling (karateka) om wat voor reden ook niet op de lessen verschijnt.
  • Het beoefenen van karate gaat geheel op eigen risico.
  • Karate do de Meierij is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.

*Verlenging en opzegging van de karate lessen bij Karate do de Meierij.
In de voorwaarden die de Meierij hanteert, staat dat het lidmaatschap steeds stilzwijgend voor een half contributiejaar wordt verlengd. De inschrijving geldt voor een half contributiejaar. Met andere woorden: de stilzwijgende verlengingen worden toegepast in de maanden september en februari. Bij beëindiging van de karatelessen wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen. Dit houdt dus in, dat als u per september wilt opzeggen u dit vóór augustus in datzelfde jaar moet doen. Wilt u opzeggen per februari dan dient u op te zeggen vóór januari hetzelfde jaar. Houd hier rekening mee, dit voorkomt onaangename verrassingen zoals het nog verschuldigd zijn van lesgelden.